Multidimensional Strategy for Palliative Care

Informatie zorgverleners

De MuSt-PC meetweken vinden plaats in het kader van het onderzoeksproject ‘A Multidimensional Strategy to improve quality of life of patients with multiple symptoms and Palliative Care needs: The MuSt-PC.’ Dit landelijke project is onderdeel van het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’. De zeven Expertisecentra Palliatieve Zorg en integraal kankercentrum Nederland (IKNL) werken samen aan het ontwikkelen van de digitale MuSt-PC tool, die zorgverleners en patiënten gaat ondersteunen bij de signalering, behandeling en monitoring van klachten bij een levensbedreigende ziekte. Het project richt zich in het bijzonder op het ontwikkelen van multidimensionele behandelstrategieën voor gelijktijdig voorkomende klachten.

 

Hier vindt u de informatiefolder voor zorgverleners met meer informatie over de meetweken:

Informatiefolder zorgverlener MuSt-PC meetweken

 

Hier vindt u een overzichtelijk schema van de meetweken:

Figuur Must-PC meetweken

 

Vragenlijsten

In de regio’s Noord-Holland, Flevoland, Zuid-West Nederland, Limburg (m.u.v. de huisartsenpraktijken), Noord-Oost Nederland en Utrecht wordt in principe gebruik gemaakt van het Utrecht Symptoom Dagboek-4D :

Vragenlijst meetweken Utrecht Symptoom Dagboek

 

In de regio Zuid-Oost Nederland, Zuid-Oost Brabant en in de huisartsenpraktijken in Limburg wordt in principe gebruik gemaakt van het Utrecht Symptoom Dagboek. Ook als u bezwaar heeft tegen het aanbieden van de sociale en existentiële stellingen, kunt u er voor kiezen om alleen het Utrecht Symptoom Dagboek aan te bieden:

Vragenlijst meetweken USD-4d

 

Na overleg met u als zorgverlener vult de patiënt de vragenlijst in via onze website of op papier. Elke patiënt vult één van de vragenlijsten slechts eenmaal in.

Om de vragenlijst via de website in te vullen is een wachtwoord nodig. Deze is bekend bij de zorgverleners en bij de arts-onderzoekers.

 

Patiëntinformatie

Patiënt informatie folder MuSt-PC meetweken