Multidimensional Strategy for Palliative Care

Meetweken

Wij hopen op de hulp van zoveel mogelijk zorgverleners

Wij vragen u als zorgverlener deel te nemen aan de meetweken van het Must-PC project, een landelijk vierjarig project als onderdeel van ZonMw-programma Palliantie. De zeven Expertisecentra Palliatieve Zorg en integraal kankercentrum Nederland (IKNL) ontwikkelen de digitale MuSt-PC tool met multidimensionele behandelstrategieën voor gelijktijdig voorkomende klachten. De MuSt-PC signaleert klachten en problemen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied en ondersteunt straks zorgverleners bij tijdige en optimale symptoombestrijding in de palliatieve fase. Met de landelijke meetweken krijgen we inzichtelijk welke klachten gelijktijdig vóórkomen. U kunt als zorgverlener zelf besluiten of u op één of meerdere dagen meedoet. U benadert uw patiënten met een aandoening die niet meer zal genezen om eenmalig en anoniem een vragenlijst in te vullen.  De vragenlijst is digitaal of op papier beschikbaar en bevat het  Utrecht Symptoom Dagboek(-4 dimensioneel) en enkele  achtergrondvragen, o.a. over onderliggend lijden en behandeling. We hopen op uw hulp!

Hier vindt u een handig overzicht van de aanstaande meetweken: Figuur MuSt-PC meetweken