Multidimensional Strategy for Palliative Care

Achtergrond van het onderzoek

Beschrijving onderzoeksactiviteiten

Dit landelijke project is onderdeel van het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’. De zeven Expertisecentra Palliatieve Zorg van de academische ziekenhuizen en integraal kankercentrum Nederland (IKNL) werken samen aan het ontwikkelen van de digitale MuSt-PC tool, die zorgverleners en patiënten gaat ondersteunen bij de signalering, behandeling en monitoring van klachten bij een levensbedreigende ziekte.

Met dit observationele onderzoek willen we te weten komen van welke lichamelijke, psychosociale en existentiële problemen mensen in de palliatieve fase gelijktijdig last hebben. Om inzicht hierin te verkrijgen zijn twee landelijke meetweken gepland van 10 t/m 14 september en van 24 t/m 28 september 2018.

Zorgverleners (verpleegkundigen, artsen, verpleegkundig specialisten, praktijkondersteuners) worden benaderd om op één of meerdere dagen van deze meetweken aan patiënten in de palliatieve fase te vragen een klachtenvragenlijst eenmalig in te vullen. Het gaat hierbij om alle patiënten met een levensbedreigende ziekte (hartfalen, COPD, kanker, neurologische ziektebeelden, et cetera). De vragenlijst bestaat uit de Utrecht Symptoom Dagboek-4 dimensioneel en enkele vragen over patiënt karakteristieken. Deze informatie zullen we gebruiken om multidimensionele behandelstrategieën voor gelijktijdig voorkomende klachten te ontwikkelen, waarmee de klachtenlast in de palliatieve fase efficiënter verlicht wordt. De vragenlijst wordt anoniem door patiënten ingevuld en de gegevens zijn niet herleidbaar tot een persoon.

   

Contact gegevens hoofdonderzoekers:

Mw. Prof. dr. A.K.L. Reyners

Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost

Hanzeplein 1

9713 GZ GRONINGEN

Telefoon: 050 3616161 (secretariaat)

E-mail: a.k.l.reyners@umcg.nl

 

Mw. Dr. Y.M. van der Linden

Expertisecentrum Palliatieve Zorg LUMC

Albinusdreef 2

2333 ZA LEIDEN

Telefoon: 071 5263057

E-mail: ymvanderlinden@lumc.nl